Giới thiệu mặt nạ phòng độc trong cháy nổ

Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !