https://www.youtube.com/watch?v=GNEEZxfC_ys

  • Đá Mài 355*265*125mm, WA100

Đá Mài 355*265*125mm, WA100

  1. Bánh mài bóng cao su

Breaking through the existing rubber grinding wheel, the luminosity of the colorful light is obvious and the gloss is good. Maintain the colorful light effect of traditional rubber wheels

Chất lượng vượt trôi so với bánh mài cao su hiện có, độ sáng của ánh sáng nhiều màu sắc là rõ ràng và độ bóng tốt. Duy trì hiệu ứng ánh sáng đầy màu sắc của bánh xe cao su truyền thống

2. Bánh mài tạo lưỡi cắt:

 Đặc điểm: mài bề mặt để tạo góc cắt, lực cắt mạnh, tốc độ cắt cao, chống cắt và các ưu điểm khác, là lựa chọn tốt nhất cho dao làm bếp, dao thái, dao găm, trái cây dao và các loại dao khác

3. Bánh mài hỗn hợp

Features: It can be used for one-time grinding, good gloss, colorful light and strong cutting force. It is the best choice for grinding and cutting belly, knives plane and dagger plane.

Tính năng: Nó có thể được sử dụng để mài một lần, cho độ bóng tốt, ánh sáng nhiều màu sắc và lực cắt mạnh. Nó là sự lựa chọn tốt nhất để mài và cắt lưỡi dao, lưng dao và mặt phẳng dao găm

4. Đá mài lưỡi dao

 Tính năng mài bánh xe bụng: Nó có thể sử dụng để mài phần lõm của lưỡi kéo để đạt được độ sáng bề mặt tốt, lực cắt mạnh và có thể cắt tóc được.

5. Đá mài hai mặt:

Features: It can be used for one-time clamping, the brightness can reach the effect of no further processing, it is the best choice for knives, daggers, high-grade hardware.

 Nó thường được sử dụng để kẹp một lần, độ sáng của sản phẩm có thể đạt ngay mà không xử lý thêm, nó là lựa chọn tốt nhất cho dao, dao găm, và những sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng cao.

Sản phẩm liên quan

Tags: Đá Mài 355*265*125mm, WA100, Đá mài - Đá cắt